Болница

Предоставяне на болнични заведения с ефективен подход за смекчаване на патогените.

Здравеопазване

Опазване на околната среда за болница за здраве на майките и децата

Училищно образование

Предоставяне на училищни образователни съоръжения с ефективен подход за смекчаване на патогените.

Транспорт и хотел

Разработете план, подходящ за повърхностна дезинфекция на местата за обществен транспорт, за да подобрите безопасността на пътниците

Основни пазари

Северна Америка

Западна Европа

Южна Америка

Северна Европа

Източна Европа