Земеделски университет Хейлундзян Бай

Земеделски университет Хейлундзян Бай наричан селскостопански университет Bayi (HBAU), е обикновен университет на пълен работен ден в провинция Хейлундзян, с пълна образователна система за обучение на бакалаври, магистри и лекари. това е първата партида от национални пилотни университети за реформа на "План за образование и обучение за изключителни таланти в селското и горското стопанство", националния "Проект за изграждане на основен капацитет на колежи и университети в централните и западните региони" и националните възпитаници „заетост типичен опит колежи и университети.

yt
htr (1)

Училището е построено през 1958 г. Към март 2020 г. училището е с площ от 1,204 милиона квадратни метра, с площ от 380 000 квадратни метра и стойност на дълготрайните активи от 1,16 милиарда юана. Има 47 бакалавърски специалности, 2 дисциплини от първо ниво, разрешени за докторска степен, и 8 дисциплини от първо ниво, разрешени за магистърска степен; има 1397 преподаватели; повече от 14 600 редовни студенти и 1700 аспиранти от различен тип.

htr (2)